FLASH STREET PHOTOGRAPHY WORKSHOP
COPENHAGEN MAY 30-31 2024

Two day workshop on street photography with flash
Copenhagen during CPH Distortion Nørrebro Street party May 30-31
Led by Full Frontal Flash’s Johan Jehlbo
Small group, limited places
Education in Swedish or English depending on the participants
Reduced price made possible by the cooperation with Fujifilm Nordic


Price:
€ 150


What you get:
Small group, 5-10 people
Theory
Shooting together at CPH Distortion Nørrebro Street Party
Feedback/Critique


What you need:
Accommodations in the Copenhagen region.
Basic knowledge of street photography
Digital camera with manual settings and a lens on the wider side
Flashgun with manual settings
Ways to get your flash off camera. Chord or wireless.
Device to edit your photos on (computer/iPad/Smartphone) and ways to transmit photos online.

What we need:
Send application to FullFrontalWorkshop [at] gmail.com
Application deadline Sunday April 21
Include name, contact info, links to IG, Flickr, website etc. 
Also include a small portfolio of 5-10 photos that you believe captures your style.

This is a small intimate workshop with limited places.
An application is not a guarantee for a place in the workshop.
You will receive an email after the selection process (no later than April 28). 

*Travel costs, accommodations, food and beverages not included in the price.Två dagars workshop om gatufotografi med blixt
Köpenhamn under CPH Distortion Nørrebro Street party 30-31 maj
Leds av Full Frontal Flash's Johan Jehlbo
Liten grupp, begränsade platser
Undervisning på svenska eller engelska beroende på deltagarna
Reducerat pris möjliggjort genom samarbete med Fujifilm Nordic


Pris: € 150


Vad du får:
Liten grupp, 5-10 personer
Teori
Fotografering tillsammans på CPH Distortion Nørrebro Street Party
Feedback/Kritik


Vad du behöver:
Logi i Köpenhamnsregionen
Grundläggande kunskap om gatufotografi
Digital kamera med manuella inställningar och ett objektiv på den vidvinkligare sidan
Blixt med manuella inställningar
Sätt att få din blixt från kameran. Sladd eller trådlöst.
Dator/iPad för att redigera dina bilder på och sätt att överföra foton online.


Vad vi behöver:
Skicka ansökan till FullFrontalWorkshop@gmail.com
Ansökningsdeadline söndag den 21 april
Inkludera namn, kontaktinformation, länkar till Instagram, Flickr, webbplats mm.
Inkludera även en liten portfolio med 5-10 foton som du tror fångar din stil.

Detta är en liten intim workshop med begränsade platser.
En ansökan är ingen garanti för en plats i workshopen.
Du kommer att få ett e-postmeddelande efter urvalsprocessen (senast 28 april). 

*Resekostnader, logi, mat och dryck ingår inte i priset.